VLADO VIZÁR

Začínal ako kontrabasista, neskôr, v r. 1957-60 absolvoval súkromnú školu na trombón u prof.Galovca v Banskej Bystrici. V týchto rokoch bol aj člen „Banskobystrického dixielandu“. V rokoch 1961-67 vyštudoval Fakultu architektúry v Bratislave. V roku 1962 spoluzakladateľ „Revival Jazz Bandu“, neskôr dlhoročný člen „Traditional Clubu Bratislava“ a následne „Traditional & Revival Jazz Band-u“ (dodnes). Orientuje sa na sólový swingový a mainstreamový trombón. V priebehu 60-ročnej, nepretržitej hudobnej činnosti účinkoval na mnohých podujatiach vo viac ako 22 krajinách sveta. Spolupracoval s domácimi a zahraničnými hudobnými telesami a sólistami, z ktorých môžeme spomenúť napr. E.Wright, Lee Harper, S.Košvanec, Max Greger, Albert Nicholas, Pavol Polanský a.i.  Spoluúčinovkoval na sedemnástich albumoch LP A CD. V roku 1995 sa ujíma kapelníctva v „Traditional & Revival Jazz Band-e“, a zakladá mainstreamovú formáciu „Vlado Vizár Jazz Quartet“. V roku 2013 spoluzakladá formáciu „SOFT JAZZ SOCIETY“, „JAZZ PRE DVOCH“ a v roku 2016 „SWING FIVE“. Venuje sa aj jazzovej publicistike.

Je odborným garantom a dramaturgom festivalu JAZZ FESTIVAL BANSKÁ BYSTRICA – ŠPANIA DOLINA.