VLADO VIZÁR JAZZ QUINTET a hosť Ondrej Juraši (trúbka)

JAZZ  V ZRKADLE STOROČIA

„Od tradičného jazzu k bebopu“.

Jazzová formácia, ktorá zaznamenáva 25. výročie svojej existencie, má pomerne otvorenú ambíciu personálneho zloženia a štýlového interpretovania jazzu. Od dua až po sextet pracuje s možnosťami rôznych výrazových, inštrumentálnych a aranžérskych prostriedkov. Bežnou súčasťou práce tohto hudobného telesa je spolupráca s hosťujúcimi hudobníkmi.

Pre projekt „Od tradičného jazzu k bebopu“ si prizvali k spolupráci výraznú postavu slovenskej jazzovej scény, trúbkára Ondreja Jurašiho.

Pri koncipovaní repertoáru a programu pre koncert tohtoročného festivalu, bol kladený dôraz na široké jazzové orientovanie členov orchestra. Ich záujem sa pohybuje od raného tradičného jazzu cez swing, cool, mainstream k moderným jazzovým žánrom. Netaja sa tým, že ich inšpiráciou je orchester Wynton Marsalisa, ktorý je známy svojim obdivom k tvorbe a interpretácii Louisa Armstronga a tiež rozsiahlou spoluprácou so širokým spektrom hudobníkov. Program koncertu v sebe zahŕňa skladby skomponované v rokoch 1928 – 1970, preto projekt nesie názov „Jazz v zrkadle storočia“.

 

Vlado Vizár – trombón
Pavol Pondelík – tenorsaxofón, sopránsaxofón
Ondrej Juraši – trúbka
Patrícia Páleníčková – gitara, bendžo, spev
Juraj Šušaník – bicie
Enea Bari – kontrabas
ONDREJ JURAŠI patrí medzi výrazných jazzových (a aj multižánrových) hudobníkov svojej generácie. Je rodákom z Košíc a pochádza z muzikantskej rodiny, čo pravdepodobne predurčilo jeho ďalší osud. Ako štvorročný už hrá na trúbku a jeho prvé muzikantské kroky smerujú do ĽŠU, kde okrem hry na trúbku absolvoval aj výuku na klavír. Nasleduje štúdium na Konzervatóriu v Bratislave, počas ktorého účinkuje vo Vojenskom umeleckom súbore, kde sa v roku 1998 začína aj jeho profesionálna dráha. Neskôr sa stáva členom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. 
V súčasnosti je aktívny najmä ako bigbandový hráč a pôsobí v orchestroch nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Je členom Big Band Gustava Broma, Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band, Kelag BIGband, Big Ostrava Band. Od roku 2015 pôsobí ako pedagóg na ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku a v tom istom roku v decembri vyšiel jeho profilový album „POST“ (vo vydavateľstve Hudobného fondu).
Počas svojej kariéry spolupracoval s mnohými domácimi i zahraničnými hudobníkmi (B. Golson, E. Marienthal, New York Voices, J. Morrison, B. Evans) na rôznych hudobných projektoch a hosťoval pri nahrávaní množstva hudobných nosičov nielen v oblasti jazzu, ale aj populárnej hudby.